Thiết kế website trọn gói, bảo hành trọn đời.

Logo webphukhang.com

Công ty tài chính Better Life Capital

Công ty tài chính Better Life Capital

Giới thiệu dự án hệ thống quản lý và phát triển thành viên cho công ty Better Life Capital LLC, công ty cung cấp các mạng lưới nguồn vốn vay và cho vay tại Hoa kì.

Công ty Giải pháp công nghệ Phú khang hân hạnh là nhà phát triển và vận hành hệ thống, là đối tác nhiều năm của Better Life Capital LLC.

Dự án quản lý nhiều module phức tạp về hệ thống MLM nhân sự, hoa hồng và các loại hợp đồng vay, Application submission để duyệt hồ sơ vay, ký hợp đồng online.

Các chức năng chính của dự án:

 • Xây dựng, phát triển hệ thống nhân sự riêng cho từng thành viên.

 • Lương và hoa hồng được tính dựa theo Level thành viên

 • Quản lý chi phí, vận hành

 • Quản lý sự kiện

 • Quản lý Sales Lead

 • Quản lý Application submission hợp đồng vay

 • Khách hàng ký hợp đồng online

 • Quản lý các loại hợp đồng

 • Quản lý email gửi đi từ hệ thống

 • Các bài TEST online  nâng cấp thành viên

 • Quản lý video, tài liệu nội bộ training nhân viên

 • Các report doanh thu hàng tháng

 • Và các chức năng khác...

Dự án sử dụng Công nghệ lập trình .NET

 

Trang web : https://www.betterlife.capital/

Công ty Better Life Capital LLC

40 Wall St. #3100 New York, NY 10005


Tags: